Disclaimer

Verstrekker van deze gegevens:
Credit Europe Bank NV – Bijkantoor België
Koningsstraat 97
4de verdieping
B-1000 Brussel

Tel: 03 / 206 56 00
Fax: +49 69 7508 7744
E-Mail: info@crediteurope.be


Wettelijke vorm:
Bijkantoor van de Nederlandse onderneming Credit Europe Bank NV met hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland.

Hoofdkantoor:
Amsterdam, Nederland

Voorzitter van de Raad van Toezicht:
Dhr. Hector de Beaufort 


Raad van Beheer:
Dhr. M. Basbay, Dhr. S. Aloglu, Dhr. U. Bayoglu, Dhr. Batuhan Yalniz

Permanente vertegenwoordigers van het Belgische bijkantoor:
Dhr. U. S. Dietze

Handelsrechtbank:
338.963

Btw-nummer:
BE 471 833 041

Toezichtsautoriteit:
Credit Europe Bank NV beschikt over een volwaardige banklicentie, aan haar verstrekt door De Nederlandsche Bank (DNB):

De Nederlandsche Bank NV
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
Nederland
www.dnb.nl

Op basis van de Nederlandse banklicentie is het Credit Europe Bank NV toegestaan via een bijkantoor actief te zijn in België. De activiteiten van dit bijkantoor vallen niet alleen onder het toezicht van DNB, maar ook voor een deel onder dat van De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FMSA) en De Nationale Bank van België (NBB):

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
Congresstraat 12-14
1000 BRUSSEL
www.fsma.be/nl

De Nationale Bank van België
De Berlaimontlaan 14
1000 Brussel,
www.NBB.be

De microprudentiële en systemische controle, evenals de macroprudentiële controle is toevertrouwd aan NBB, terwijl het toezicht op de naleving van de gedragsregels waaraan de financiële tussenpersonen onderworpen zijn teneinde een loyale, billijke en professionele behandeling van hun cliënten te waarborgen, wordt toevertrouwd aan de FMSA

U kunt ons een e-mail sturen als u suggesties en/of vragen hebt met betrekking tot de inhoud van onze websites.

© Credit Europe Bank NV - Bijkantoor Belgie, Antwerpen - all rechten voorbehouden