Gebruiksvoorwaarden

I. Alle informatie op de webpagina’s van Credit Europe Bank N.V. werd zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd door Credit Europe Bank en/of derden. Aangezien de informatie te allen tijde kan veranderen, valt niet te garanderen dat deze informatie accuraat, volledig en/of actueel is. Credit Europe Bank is daarom niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van onjuiste informatie.

II. Credit Europe Bank N.V. geeft geen beleggings- en/of ander financieel advies. Als de webpagina’s van Credit europe Bank informatie bevatten over effecten en/of aanverwante aangelegenheden, dan mag dit niet worden opgevat als aanbiedingen of aanbevelingen voor beleggingen. Deze informatie vormt geen beleggings- en/of financieel advies, en vervangt geenszins het advies over beleggingen en eigendom waarbij met de specifieke omstandigheden van de belegger rekening wordt gehouden.

III. Credit Europe Bank is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina’s waarnaar vanop de website van Credit Europe Bank wordt doorverwezen (bv. via een hyperlink of een andere link). Hetzelfde geldt voor de inhoud van webpagina’s van derden waarnaar vanop de webpagina’s van Credit Europe Bank wordt doorverwezen (bv. via een hyperlink of een andere soort link), of waarop de inhoud van de webpagina’s van Credit Europe Bank kan worden geopend.

IV. De vorm en inhoud van de webpagina’s van Credit Europe Bank zijn door het auteursrecht beschermd. Alle auteursrechten en andere van toepassing zijnde rechten zijn voorbehouden. Zo is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Credit Europe Bank ten strengste verboden om informatie of gegevens te kopiëren, teksten, delen van teksten of beelden te gebruiken, of onderdelen van de webpagina’s te verwerken of op een andere manier te veranderen. Credit Europe Bank behoudt zich het recht voor om de inhoud in om het even welke vorm te reproduceren, in het bijzonder schriftelijk, elektronisch of via andere media.
Het is andere aanbieders niet toegestaan om vanaf andere websites toegang te verlenen tot een website van Credit Europe Bank (bv. via een hyperlink of een andere link) of om de inhoud van de websites van Credit Europe Bank te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Credit Europe Bank.

V. Als u ons persoonlijke gegevens bezorgt, zullen wij die met de gebruikelijke zorgvuldigheid behandelen, overeenkomstig de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonsgegevens. Informatie die u ons via e-mailberichten of het contactformulier bezorgt, zullen door ons in een beveiligde omgeving worden verwerkt. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden doorgegeven. Wij wijzen u erop dat wij u om technische redenen nog geen veilige (gecodeerde) verzending van uw bericht kunnen aanbieden. Vertrouwelijke informatie verzendt u om veiligheidsredenen dan ook beter per post.

Cookies
Credit Europe Bank gebruikt pixels, of transparante GIF-bestanden, om de onlinereclame gemakkelijker te beheren. Deze GIF-bestanden worden ons door onze reclamepartner, DoubleClick, bezorgd. Dankzij deze bestanden herkent DoubleClick een unieke cookie op uw internetbrowser, waardoor wij op onze beurt te weten komen via welke advertenties gebruikers op onze website terechtkomen. De cookie werd door ons of door een andere adverteerder die met DoubleClick werkt, geplaatst. Beide cookies en de Spotlight-technologie zorgen ervoor dat de informatie die we vergaren en delen anoniem en niet identificeerbaar is. Uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet vermeld. Voor meer informatie over DoubleClick of over hoe u van deze technologieën kunt afzien, kunt u terecht op http://www.doubleclick.net/us/corporate/privacy.