Gedurende het afgelopen jaar is het aantal klanten dat ons bijkantoor bezocht sterk teruggelopen. Credit Europe Bank heeft daarom besloten haar bijkantoor in Antwerpen te sluiten. Na 16 december 2016 is het derhalve niet meer mogelijk het bijkantoor in Antwerpen te bezoeken. Alle bank activiteiten kunnen online, per post of per email voortgezet worden.

Let op: het is sinds 31 januari 2015 niet meer mogelijk een spaar- of termijnrekening bij de Credit Europe Bank te openen. Per 31 maart 2015 kunt u geen geld meer op bestaande spaarrekeningen overboeken.

Geachte klant,

Na 14 jaar actief te zijn geweest in België heeft Credit Europe Bank N.V. besloten, in navolging van het leggen van haar prioriteiten op andere Europese markten, haar bankactiviteiten geleidelijk aan af te bouwen in België. Deze beslissing heeft helaas gevolgen voor u als cliënt. Met dit schrijven wenst Credit Europe Bank N.V. u dan ook officieel in kennis te stellen dat per 31 januari 2015:

1) Geen nieuwe gereglementeerde spaarrekening(en) of termijndeposito(’s) meer kunnen geopend worden en per 31 maart 2015 geen nieuwe inkomende transfer(s) op de actieve Top Interest rekening(en) worden aanvaard.

2) Uw nog bestaande Top Interest rekeningen opgezegd worden met inachtneming van een opzegperiode van 14 maanden. Na het verstrijken van de opzegperiode (per 31 maart 2016) zal Credit Europe Bank N.V., conform de productvoorwaarden, het (de) resterende saldo(s) overboeken ten gunste van de door u opgegeven en bij ons bekende tegenrekening. Het volledig reglement van onze Bank betreffende spaarrekeningen en termijndeposito’s kan gratis worden geraadpleegd op www.crediteurope.be.

Hierbij adviseren wij u om het saldo op uw nog bestaande Top Interest rekening(en) op elke verwervingsdatum van de getrouwheidspremie naar uw opgegeven tegenrekening terug te laten boeken. Indien er op de datum van sluiting van de rekening (1 april 2016) geen twaalf maanden verstreken zijn sinds de vorige verwervingsdatum van de getrouwheidspremie, ontvangt u immers geen getrouwheidspremie op dit saldo (dit in verband met de hierboven bij 2) genoemde opzegtermijn).

Het is dus belangrijk dat u de verwervingsdatum van de getrouwheidspremie verifieert, en dit minstens voor aanzienlijke sommen. De afsluiting van de rekening heeft geen invloed op de verwerving van de basisrente. Indien nog een lopend termijndeposito verbonden is aan uw Top Interest rekening die komt te vervallen na de opzegperiode van 14 maanden, zal de afsluiting van uw Top Interest rekening uitgesteld worden om met de eindvervaldag van uw termijndeposito samen te vallen.

Uw lopende termijndeposito blijft natuurlijk onveranderd van kracht met respect voor de aangegane voorwaarden tot de eindvervaldag van uw contract.

Door de sterk teruggelopen clientèle zal ook de toegankelijkheid van het kantoor aan de Frankrijklei wijzigen. Per 01 juli 2015 zal het kantoor enkel nog toegankelijk zijn op vrijdag namiddag van 12:00 uur tot 16:00 uur. Voor het overige blijven wij natuurlijk beschikbaar en bereikbaar door middel van de gebruikelijke kanalen zoals telefoon, internet en online banking. Indien u op dit moment vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons contactcenter op het telefoonnummer 03/206.56.00.

Voor het in Credit Europe Bank N.V. gestelde vertrouwen gedurende de afgelopen jaren danken wij u hartelijk. Voor meer informatie over Credit Europe Bank N.V. kan u terecht op www.crediteuropebank.com.

 Met vriendelijke groeten,

Credit Europe Bank N.V.

Let op: het is sinds 31 januari 2015 niet meer mogelijk een spaar- of termijnrekening bij de Credit Europe Bank te openen. Per 31 maart 2015 kunt u geen geld meer op bestaande spaarrekeningen overboeken.

Let op: het is sinds 31 januari 2015 niet meer mogelijk een spaar- of termijnrekening bij de Credit Europe Bank te openen. Per 31 maart 2015 kunt u geen geld meer op bestaande spaarrekeningen overboeken.

De Bank

Credit Europe Bank NV is een internationale financiële dienstverlener met 1100 werknemers en ruim 915 000 klanten. De bank verkoopt gebruiksvriendelijke producten aan particulieren en kmo’s, alsmede private banking diensten via  36 kantoren en 8,500 verkooppunten in negen Europese landen. Daarnaast biedt de bank handelsfinanciering en zakelijke bankdiensten via haar netwerk in voorvermelde Europese landen, alsmede in China en de Verenigde Arabische Emiraten.

Nog meer weten?

U vindt meer informatie over onze organisatie, en onze corporate activiteiten op onze website. Klik op www.crediteuropebank.com.