Vanaf 1 juli gelden nieuwe openingstijden. Het kantoor zal enkel nog vrijdagmorgen toegankelijk zijn van 9:30 tot 12:30. 

Let op: het is sinds 31 januari 2015 niet meer mogelijk een spaar- of termijnrekening bij de Credit Europe Bank te openen. Per 31 maart 2015 kunt u geen geld meer op bestaande spaarrekeningen overboeken. Natuurlijk kunt u wel regulier afhalingen blijven doen naar uw vaste tegenrekening.

Credit Europe Spaarrekening

Voorwaarden geldig van 26.06.2015 tot nader order.

  • Maximumbedrag: 1.000.000 EUR
  • Beschikbaarheid: onmiddellijk beschikbaar
Alle klanten Basisrente Getrouwheidspremie
1 tot 1.000.000 EUR 0,20% (op jaarbasis) 0,20% (op jaarbasis)
  • De rente wordt berekend tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar.
  • Beheerskosten: 0.00 EUR
  • Dringende overschrijving (order vóór 14.00uur geplaatst): 8,00EUR
  • Rekeningafschrift: 0,00 EUR
  • Roerende voorheffing 15%. De interest is vrijgesteld van roerende voorheffing op voorwaarde dat de jaarlijks ontvangen rente de som van 1.880 euro (inkomsten 2015, aanslagjaar 2016) per titularis niet overschrijdt.